Kommende gudstjenester:

31. december. Nytårsaftensdag
Glenstrup 15.00

15. jan. 2. s.e.h.3k. Bryluppet i Kana
Glenstrup 11.00

22. jan. 3. s.e.h.3k. Officerens tjener
Glenstrup 9.45

29. jan. 4. s.e.h.3k. På dybt vand
Glenstrup 11.00


Kyndelmisseandagt i Skjellerup Kirke

Kyndelmisse falder altid den 2. februar, 40 dage efter Jesu fødselsdag. Jomfru Maria kunne 40 dage efter fødslen betragtes som ren igen, og dermed ledes tilbage i menigheden – og den mærkedag fejrede den katolske kirke med en lysmesse, også kaldet kermesse. Kermesse fordanskedes til ordet kørmes eller kjørmes, den folkelige betegnelse for kyndelmisse. Skikken holdt sig også efter reformationen, og derfor var kyndelmisse indtil 1770 en officiel helligdag i Danmark.


Luther

2017 er 500 års jubilæet for reformationen, der begyndte med munken Martin Luthers oprør mod datidens katolske kirke. Jubilæet markeres med en række begivenheder landet over, og som har sin egen hjemmeside.

 Folder om Glenstrup kirke. 
Der er udarbejdet en ny folder om Glenstrup kirke. Folderen ligger til uddeling i kirken og kan ses her

Informationer om Glenstrup kirke

På disse sider er der oplysninger om kirken, kirkens historie og kilderne ved Glenstrup. De enkelte sider vælges med menupunkterne til venstre.

Vejkirke
Glenstrup Kirke er VEJKIRKE. Hvad det betyder og hvilke andre vejkirker, der er, kan læses i vedlagte folder. Vejkirker i Jylland.

Kirkebladet
Her finder man blandt andet oplysninger om gudstjenester og arrangementer.

Medarbejdere
På denne side er der oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-post-adresse for kirkens medarbejdere.

Menighedsrådet
På denne side er der navne og adresser på alle valgte medlemmer af menighedsrådet samt oplysninger om, hvem der er valgt til særlige poster i rådet.

Kirkegårdsvedtægter
Oplysninger ordensregler, erhvervelse og vedligeholdelse m.m. af gravsteder.

Livets gang
Informationer vedrørende dåb, konfirmation, bryllup m.v.