kirken indvendigGlenstrup kirkekirken i vinterdragtdøbefonten

Kommende gudstjenester:

21. august 13. s. e. trin. Friluftsgudstjeneste
Glenstrup 14.00

4. september 15. s. e. trin. Martha og Maria
Glenstrup 10.15

 

Luther2017 er 500 års jubilæet for reformation, der begyndte med munken Martin Luthers oprør mod datidens katolske kirke. Jubilæet markeres med en række begivenheder landet over, og i Aarhus Stift sker der mange ting, som du kan læse mere om her.
http://aarhusstift.dk/reformationsjubilaeum/

Folder om Glenstrup kirke. 
Der er udarbejdet en ny folder om Glenstrup kirke. Folderen ligger til uddeling i kirken og kan ses her

Vejkirke
Glenstrup Kirke er VEJKIRKE. Hvad det betyder og hvilke andre vejkirker, der er, kan læses i vedlagte folder. Vejkirker i Jylland.

Informationer om Glenstrup kirke

På disse sider er der oplysninger om kirken, kirkens historie og kilderne ved Glenstrup. De enkelte sider vælges med menupunkterne til venstre.

Kirkebladet
Her finder man blandt andet oplysninger om gudstjenester og arrangementer.

Medarbejdere
På denne side er der oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-post-adresse for kirkens medarbejdere.

Menighedsrådet
På denne side er der navne og adresser på alle valgte medlemmer af menighedsrådet samt oplysninger om, hvem der er valgt til særlige poster i rådet.

Kirkegårdsvedtægter
Oplysninger ordensregler, erhvervelse og vedligeholdelse m.m. af gravsteder.

Livets gang
Informationer vedrørende dåb, konfirmation, bryllup m.v.