Kommende gudstjenester:

 

12.november. 22.s.e.trin. Den gældbundne tjener
Glenstrup 11.00

 

19. november. 23.s.e.trin. Gud og kejseren
Glenstrup 19.30 v. Astrid Klostergaard

 

"Troen er løs"
ved journalist og radiovært Anders Laugesen

Onsdag den 1. november kl. 10.00 i konfirmandstuen i Glenstrup Præstegård.

 


Luther

2017 er 500 års jubilæet for reformationen, der begyndte med munken Martin Luthers oprør mod datidens katolske kirke. Jubilæet markeres med en række begivenheder landet over, og som har sin egen hjemmeside.

 Folder om Glenstrup kirke. 
Der er udarbejdet en ny folder om Glenstrup kirke. Folderen ligger til uddeling i kirken og kan ses her

Informationer om Glenstrup kirke

På disse sider er der oplysninger om kirken, kirkens historie og kilderne ved Glenstrup. De enkelte sider vælges med menupunkterne til venstre.

Vejkirke
Glenstrup Kirke er VEJKIRKE. Hvad det betyder og hvilke andre vejkirker, der er, kan læses i vedlagte folder. Vejkirker.

Kirkebladet
Her finder man blandt andet oplysninger om gudstjenester og arrangementer.

Medarbejdere
På denne side er der oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-post-adresse for kirkens medarbejdere.

Menighedsrådet
På denne side er der navne og adresser på alle valgte medlemmer af menighedsrådet samt oplysninger om, hvem der er valgt til særlige poster i rådet.

Kirkegårdsvedtægter
Oplysninger ordensregler, erhvervelse og vedligeholdelse m.m. af gravsteder.

Livets gang
Informationer vedrørende dåb, konfirmation, bryllup m.v.