Dagsorden og referat for menighedsrådsmøde
Glenstrup præstegård 15.3.2016 kl. 18.30

Formand:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet d. 2.11.2015. Godkendt og underskrevet.
2. Samarbejde/kommunikation.(Lukket punkt)
3. Rågeregulering, fældning af træer mv.
I skoven syd for præstegården er en del træer (udpeget af en skovfoged) fældet - dels som led i skovpleje, dels for at minimere rågekolonien. Bent, Søren mfl. søger i den resterende del af marts måned at stresse rågerne.
4. Modernisering af referatskrivning, så vi kan underskrive ved mødernes afslutning.
Det blev besluttet at indkøbe nødvendigt it-udstyr (bærbar computer mm.), så referater fremover kan skrives og udskrives til underskrift ved mødernes afslutning.
5. Valgkursus d. 30.5. i Nørresundby, kl. 18.30 -21.00.
Søren og Ove deltager.

(OB)Kasserer/præstegårdsudvalg.
6. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab. Gennemgået.
Årsregnskab for 2015 er godkendt på menighedsrådsmødet 15. marts 2016 i henhold til endeligt regnskab for Glenstrup sogns menighedsråd, cvr.nr. 27982115, regnskab 2015, afleveret 12. feb. 2016 kl. 08:09

7. Orientering om den nye digitale arbejdsplads.
Der kommer en ny udgave af Den digitale Arbejdsplads, som er mere overskuelig og bruger venlig. Mapper fra nuværende udgave skal overføres manuelt.
Når den nye udgave er kommet, holder Ove et kursus for MR.

8. Nedlægning af kontoen Kraghs legat til driftkonto, i fgl. opfordring fra revisor.
Kontoen er besluttet nedlagt. Ca. 2000 kr. overføres til driftskontoen.
9. Opsætning af "mørklægningsgardiner" i konfirmandstuen.
Gardinerne er bestilt hos Botex i Hobro. Pris: 7400,-
9A. Skadedyrsbekæmpelse
Kontrakt med 'Rentokil' forlænges med yderligere et år.
10. Ny forpagtningsaftale med Jacob Bjerrum ang. præstegårdsjorden 2016 - 2021.
Indgået og underskrevet ved Søren.

(SH)Næstformand/kontaktperson:
11. Revision af kirkesanger kontrakt. (Lukket punkt)
12. Afløsning når kirkesanger og organist har fri. Herunder orientering om samarbede med Onsild.
13. Hvordan sikrer vi der bliver lavet referat af punkter, besluttet udenfor de ordinære møder?
Flere MR møder på årsbasis - møde ca. hver anden måned.
Større opmærksomhed på at vi hver især gør relevante notater imellem møderne.


Kirkeværge:
14. Forslag til ændring af grusunderlag mv. ved indgang til kirken samt graverhus, efter kirkegårdskonsulentens forslag.
Anni og Søren arbejder videre med kirkegårdskonsulentens forslag. De får bl.a. lavet en 'prøve m2' og får prisoverblik.
15. Godkendelse af ny brochure om kirken, samt tilbud om trykning af denne.
Brochure godkendt. Tilbud om trykning: 100 stk. = 1049,- plus moms. Tilbud godtaget. Hvis Anni kan få en fordelagtig pris på yderligere 100 stk., bestilles der 200 stk.
Anni køber 'erkendtlighed' (ca. 500,- ) til Ole Bagger til dækning af udgifter.


Præst/sekretær:
16. Status på forhandlinger om placering af konfirmationsforberedelsen.
Forhandlingerne er afsluttede. Resultat: Konf. forberedelsen kommer i skoleåret 2016/17 fortsat til at være placeret onsdag eftermiddag. Der indledes nye forhandlinger ang. 2017/18 i dec.
17. Evt. indkøb af salmebogstillæg.
Indkøb af salmebogstillægget "100salmer" er besluttet. Anni bestiller inden 1. april (som giver 5 % rabat) ca. 80 stk (svarende til antallet af ordinær salmebog) samt 2 koralbøger.Pris: ca. 10.000.

(AE)Arrangementsudvalg:
18. Planlægning af studietur d. 4.6.16. (SH)
Søren og Anni arbejder videre med planlægningen.
19. Indvielse af den nye kirkegård samt fejring af klokke jubilæum.
Gitte, Anni og Kirsten arbejder videre med en udendørs gudstjeneste på kirkegården mm.Tidspunkt: 19. juni el. i sidste halvdel af august.

20. Næste møde. 5. april kl. 15.00: Kirkesyn
5. april kl. 16.30: Præstegårdssyn
19. maj kl. 18.30: Ordinært MR møde


21. Evt.
Istandsættelse af kvist (ny zink og rep. murværk) og loft i kontor iværksættes.
MR médlemmers mailadr. bør tilføjes på hjemmesiden.
Våbenhuset er blevet genkalket.
Jan har færdiggjort omlægningsarbejdet på kirkegården.


Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd