Dagsorden og referat for menighedsrådsmøde 1. november 2016 kl. 16.30
1. Endelig godkendelse af budget 2017.
Glenstrup Sogns Menighedsråd, CVR nr. 27982115. Budget 2017. Endelig budget afleveret d. 5.9.2016 kl. 10.32
2. Gennemgang af kvartalsrapport for 3. kvartal 2017.
Gennemgået.
3. Lukket punkt.
4. Udskiftning af pærer i loftlamper i konfirmandstuen.
Udskiftes til pærer, som kan dæmpes.
5. Flere stolesæder i konfirmandstuen.
Anni køber nye stolesæder.
6. Evt.
Diskussion om billetbetaling i forbindelse med arrangement med en kendt kunstner til en julekoncert afholdt sammen med Lokalrådet. OK. Gitte arbejder videre.Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd