Referat af menighedsrådsmøde 17. maj 2018 kl. 16.00 i Glenstrup præstegård.

Vi starter i kirken med at høre Lars spille på den nye syntheziser, han har bygget til på det øvrige anlæg.
Det lød meget smukt. Spændende initiativ.

Formand: 1. Kirke og præstegårdssyn afsluttes.
Gennemført
2. Den kommende struktur i provstiet.
Opklarende spørgsmål til biskoppens udspil. Hvem ønsker at være med i det videre arbejde? Anni og Søren.

Kasserer/præstegårdsudvalg: 3.Budget 2019
a. Køb af minilæsser med kost.
Prissættelse: ca. 250.000
b. Udskiftning til LED pærer, hvor det er muligt?
Tages over driften i 2018
c. Køb af syntiziser mv. Lars har opsat.
Pris 15.000 - tages over driften 2018. Søren laver en kontrakt på tilbagekøbsret
d.. Evt udgifter til vedligehold/reperationer fundet ved kirke og præstegårdssyn.
Ingen
4. Kvartalsraport, 1. kvartal 2018
Gennemgået
5. DAP kursus
Tages på til augustmødet

Kirkeværge/næstformand.
6. Planlægning af kirkeskib indvielse
Det praktiske er planlagt og gangen i arrangementet gennemgået.
Vi mødes 16.30


Kontaktperson:
7. Orientering fra kontaktperson.
Ferien er for kirkebetjening er planlagt.

Præst/sekretær:
8. Orientering fra præst/sekretær.
Ingen punkter

Arrangementsudvalg:
9. Orientering fra Arrangementsudvalg.
Arrangements liste udkommer snarligst
10.Orientering fra lokalråd.
11. Nedsættelse af koncertudvalg.
Ole Bagger, Lisbeth Myrhøj, Bent Carlsen, Anni.Lisbet kontakter Skjellerup ang. en repræsentant derfra og indkalder snarligst til et møde.
12. Ren dag 2019
MR vil gerne støtte op om Ren Dag sammen med Lokalrådet. Annonceres i kirkebladet.

13. Næste møde, og forplejning.
16. aug. 16.30 Lisbeth
14. Ny slagstift.
Etableres til dæmpning af kimelyd: pris 2000,00
15. Evt.
Anni: Opmaling af præstefrues gravsten pris: 2800 kr. Udføres i næste uge.Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd