Dagsorden og referat for menighedsrådsmøde 19. maj 2016
Formand: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet d.15.3.2016.
Godkendt og underskrevet.
2. Gaver
Menighedsrådsmedlemmers og medarbejderes runde fødselsdage fra 50 år, halvrunde fra 75 år, bryllupper samt sølv og guld. Medarbejderes jubilæer 25, 40 og 50 år. Andre erkendtligheder tages op individuelt. Gave størrelse: 500 kr. Julegaver til medarbejdere 300 kr. Ansvarshavende: kontaktpersonen.
3. Rågeregulering
MR vil fortsat gøre alt, hvad der er muligt, for at bekæmpe rågerne på egne jorder.
4. Valg til MR. 2016.
Drøftet

Kasserer/Præstegårdsudvalg:
5. Gennemgang af kvartalsrapport.
Gennemgået ved Ove.
6. Gennemgang og godkendelse af budget 2017.
Gennemgået og godkendt.
a. Kalkning af kor og våbenhus. (AE)
Våbenhus: 35.750,- inkl. moms. Kor: 8128, - inkl. moms, hvis det bevilges.
b. Understrygning af tag på kirkeskibet.(AE)
Tages over driften.
c. Omlægning af af indkørsel og gang til graverhuset.(SH)
Erfaringer fra Ove og Jans studietur til Flensborg og Sørens besøg på Brede kirkegård videregivet til MR. Der arbejdes videre.
d. Indkøb af flere salmebøger.(AE)
Det er besluttet at indkøbe 75 stk. salmebøger, hvis det bliver bevilget.

Næstformand/kontaktperson: 7. Status på musikerafløsning.
'Følg med ordningen' kommer sandsynligvis til at fungere fra august fra Onsilds side. Kirsten undersøger fra gang til om Lotte og Lars skal følge med til Onsild.
a. Lukket punkt.
Drøftet
8. Status på sommerferie afvikling og afløsning
Jans ferie (26,27 og 28) er dækket Lars og Lottes ferie (27, 28 og 29) får ind. Kirsten dækket ind

Præst/Sekretær:
9. Ændring af nadverritual
Vedtaget at ændre fra ritual b) til ritual a)

Arrangementsudvalg:
10. Friluftgudstjeneste d. 21.8.2016.
Orientering ved udvalget.
11. Kommende arrangementer.
11. og 27. oktober formiddagscafeer.
Adventskoncert 7. dec. med Randers Bykor.


12. De næste møder.
30. aug. kl. 19.30. Forplejning: Søren. 13. sep. kl.? Opstillingsmøde.

13. Evt
Søren kontakter Lars angående valgartikel til kirkebladet.Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd