Referat fra menighedsrådsmøde 25. oktober 2018 kl. 16.30 i Glenstrup præstegård.
Vi starter med en sang. Anni vælger
Spænd over os dit himmelspejl

 

Formand:
1. Valg til formands- og næstformands- poster for 2019
Genvalg
2. Valg til kasserer, kirkeværge, kontaktperson og sekretær for 2019
Genvalg
3. Orientering fra møderne med Onsild og Hobro menighedsråd. hvordan er vores indstilling til den fremtidige struktur?
Menighedsrådet afventer reaktioner fra Skjellerup og Hobro. Rådet bakker ikke umiddelbart mere op om 7 sogns modellen end om andre mulige modeller.

 

Kasserer/præstegårdsudvalg:
4. Kvartalsrapport, 3. kvartal 2018
Gennemgået.Godkendt. Fint resultat.
5. Udfærdigelse og godkendelse af ny regnskabsinstruks.
Likvidernes placering: driftskonto i Jutlander Bank. Anvendelse af bank: Jutlander Bank Instruks behandlet og godkendt.
5A. Godkendelse af kasseeftersyn
Godkendt i henhold til revisorens revisionsprotekol af 7. nov 2017

 

Kirkeværge/næstformand.
6. Skal vi have lampeolie lys på alteret?
Ja
7. Sikring af gravsten.
Jan og Annie efterprøver usikre sten med et redskab, som kan lånes fra Øls,Hørby, Døstrup.
8. Køb af ny kost og/ eller minilæsser.
Jan køber en kost til plæneklipperen
9. Størrelse på grus. Skal det være ens på gange og gravsteder?
Ja
10. Lys på kirken - hvornår? Dels i forhold til solen - dels ved arr. i kirken.
Nuværende indstillinger bibeholdes.
11. Skal der på hjemmesiden under dåb tilføjes noget om dåbskludene?
Ja
12.Brochure med gudstjenestens gang til at ligge på kirkebænkene?
Ja

 

Kontaktperson:
13. Orientering fra kontaktperson.
14. Fadderbreve.
Forslag godkendt

 

Præst/sekretær:
15. Orientering fra præst/sekretær.

 

Arrangementsudvalg:
16. Orientering fra Arrangementsudvalg.
Kommende arrangementer gennemgået
17. Spise/drikke efter nytårsaftensgudstenesten. d. 31.12. kl. 15.00.
Portvin, sodavand og vaniljekranse
18. Orientering fra lokalrådet.
19. Lokalrådets brug af kirken
Menighedsrådet skal godkende et givent arrangement.
20. Menighedsrådets brug af aktivitetshuset
Menighedsrådet skal godkende et givent arrangement.
21. Næste møde, og forplejning.
31. jan. (Søren), 4.april med kirkesyn (Ove), 6. juni (Gitte), 29. aug.(LIsbeth), 24. okt. (Anni)

 

Eventuelt:
Anni: Omtale af fælleskoncert i det næste kirkeblad
Ove:Forespørgelse om takster på kirkegården? PT henvises til kirkeværgen.
Ove: Anni og Ove tager på kursus i den digitale fremtid i kirken.
Kirsten:Tur til Oberammergau
Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd