Referat af menighedsrådsmøde i Glenstrup præstegård. 31. januar 2019 kl. 16.30.
Vi starter med en sang. Søren vælger.
Tænk at livet koster livet

Formand:
1. Astrid Klostergaard fratræder pr. 30.4.19, for at gå på pension.
Orientering om det videre forløb. Vi afventer høring om det nye pastorat.

Kasserer/præstegårdsudvalg:
2. Foreløbigt regnskab 2018
Gennemgået ved Ove. Endelig godkendelse inden 1.april
3. Digital konference
Anni og Ove var til digital konference sidste år. En god dag med diverse foredrag og gruppearbejde med mange gode ideer til nye digitale tiltag. Fx QR koder på lapidar-stenene. Anni undersøger, hvordan man installerer QR koder.

Kirkeværge/næstformand.
Intet nyt

Kontaktperson:
4. Orientering fra kontaktperson.
Afbud

Præst/sekretær:
5. Orientering fra præst/sekretær.
Intet nyt
6. Uopfordret ansøgning
Behandlet

Arrangementsudvalg:
7. Orientering fra Arrangementsudvalg.
Ny liste gennemgået

8. Næste møde, og forplejning.
21. marts. Erstatter 4. april. Forplejning:Ove

9. Evt.
1)Ove foreslår, at MR-møder indledes med bemærkninger til tidligere referat.
2) Anni:Orientering om pilgrimsarrangement. Fortsat billetter til Elten-konverten. Orientering om ny folder om Glenstrup kirke.


Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd