Dagsorden for menighedsrådsmøde 22. marts 2018 kl. 16.30 i Glenstrup præstgård.
Orientering om folkekirkens familiestøtte.
Lone Bøgh, der er ansat som koordinator i Hadsund og Mariager provstier, kommer og orienterer om familiestøtten. Så kan vi senere tage stilling til om det er noget vi skal deltage i.
Et meget fint og konkret indlæg ved Lone Bøgh, koordinator i Hadsund og Hobro-Mariager provstier.Der bliver lagt materiale i kirken og MR gør sit for at sprede budskabet om det nye tiltag.

Formand:
1. Orientering om projekt fast bund på kirkegården
Efter aftale med provsten skal der ikke indhentes yderligere tilbud. CK får opgaven og igangsættes i april. Der skal søges om frigivelse af 50.000,00 fra kassebeholdningen.
2. Studietur 2018
Distriktsforeningens studietur lørdag d. 2.6. erstatter egen studietur. Der ud over aftales mindre adhoc-ture.
3.Orientering om kontaktperson samarbejde med Skjellerup.
Der er indledt samarbejde mellem kontaktpersonerne.

Kasserer/præstegårdsudvalg:
4.Godkendelse af årsregnskab 2017.
Godkendt:Glenstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27982115, Regnskab 2017, Afleveret d. 14-03-2018 10.20
5.Budget 2018
Ideer til næste møde
6. Opfølgning på Rottebekæmpelse.
Nyt firma, Evers, er sammen med "Kloakdoktoren" sandsynligvis kommet problemet til livs.
7. DAP kursus
5. april 17.00 hos Ove

Kirkeværge/næstformand:
8.Orientering om nyt musikanlæg tilkoblet orgel og klaver i kirken
Organisten har etableret en synthesizer, som han kan samspille med både orgel og klaver.
9. Indkøb af borde og stabelstole til kirken
Der købes to borde: model "Katrine"
Der købes tolv stabelstole med sort stel
og en vogn samt opbevaringskasser.

10. Lys på kirken.
MR arbejder videre med projektet.
11. Kirken på Facebook
Vi forsætter med at benytte Lokalrådets Facebook side.
12. Kirkeskib indvielse
24. maj kl. 17.00
Anni har bestilt mad fra Slagter Madsen.
Anni sørger for service mm.
Lisbeth sørger for bestik.
Ove køber øl og vand.


Kontaktperson:
13. Orientering fra kontaktperson.
Intet nyt
14.Varslet konflikt/lockout.
Der er sendt advis til Jan og Lotte.
15.Aflønning af kirkesanger vikar.
Justeret ind efter overenskomst.
16. Fadderbreve
Gitte finder en brugbar model.

Præst/sekretær:
17. Orientering fra præst/sekretær. Herunder orientering om hvordan det nye med dåbsklude er blevet modtaget.
Taget godt imod.
18. Allehelgens gudstjeneste i begge kirker?
Vi fortsætter med en Allehelgens gudstjeneste indtil videre.

Arrangementsudvalg:
19. Orientering fra Arrangementsudvalg.
Der er møde i udvalget den 5. april.
20.Orientering fra lokalråd.
MR vil gerne opfordre til genoptagelse af Ren Dag.
21. Næste møde, og forplejning.
17. maj kl. 16.00 mødes ved kirken. Gitte

22. Evt.
Ingen punkterGlenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd