Dagsorden for menighedsrådsmøde i Glenstrup præstegård. 27. januar 2020 kl. 16.30.
Vi starter med en sang. Søren vælger.
Lysets engel går med glans

Formand:
1.Evt. kommentarer til referat fra sidste møde.
Ingen kommentarer
2. Valg 2020. datoer planlægning, og hvem genopstiller.
Orienteringsmøde 12.5. og valgforsamling d. 15.9.
Orienteringsmøde 12.5. og valgforsamling d. 15.9. Begge dage kl. 17.00 i Aktivitetshuset.
3. Orientering om indbruddet i graverhuset, og hvad der er sket og skal ske.
Intet stjålet.Låsen til boksen blev ødelagt, så der skal købes en ny boks. Derudover to nye døre.
4. Godkendelse af aftale med Aktivitetshuset.
Aftalen er godkendt og genforhandles hvert år i november.
5. Brug af aktivitetshuset i Handest, hvad og hvordan?
Menighedsrådsmøder, julefrokost, formiddagscafëer, aftenarrangementer og evt. andet.

Kasserer/præstegårdsudvalg:
6. Foreløbigt regnskab 2019
Orientering ved Ove
7. Valgkursus
Et møde afholdes af provstiudvalget den 4. feb. i Hobro kirkecenter. Søren og Ove deltager. Valgkursus 13. maj 17.30 afholdes i Nørresundby. Søren, Anni og Gitte deltager.
8. Status i præstegården.
Alt ok

Kirkeværge/næstformand.
9.Status på bibler til konfirmander, nu der kommer en ny oversættelse
Konfirmanderne får den nye Bibelen i den nyeste oversættelse.

Kontaktperson.
10. Orientering fra kontaktperson.
Intet nyt

Præst/sekretær:
11. Orientering fra præst/sekretær.
Intet nyt

Arrangementsudvalg:
12. Orientering fra arrangementsudvalg.
Cafë 17. marts. Kirstine Helbo Udvalgsmøde 20. feb.
13. Status på Baby- og børnesalmesang.
Nye invitationer til Babysalmesang er sendt ud. Børnesalmesangen er startet op og foregår på fire lørdage.

Lokalrådet.
14.Orientering fra lokalråd.
Der er fortsat billetter til koncerten den 27. feb.
15. Næste møde og forplejning.
26.3.20. Ove står for forplejning mv.


Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd